Інформаційне оголошення
про проведення  закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Міські публічні бібліотеки» Житомирської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 13552178
1.3. Місцезнаходження: вулиця Добровольчих батальйонів, 3, м. Житомир,10001 
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1 Найменування предмета закупівлі: Електрична енергія (універсальна послуга) ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія
UA-2023-01-18-002983-a
2.2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Необхідність проведення закупівлі електричної енергії на 2023 рік зумовлена потребою в забезпеченні функціонування приміщень бібліотеки та виконанням основних завдань та обов’язків її  філіалів. Відповідно до ч.1 та п.2 ч.2 ст. 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначає, що з метою забезпечення загального економічного інтересу в електроенергетичній галузі України, необхідного для задоволення інтересів громадян, суспільства і держави, та забезпечення сталого довгострокового розвитку електроенергетичної галузі і конкурентоспроможності національної економіки України на учасників ринку відповідно до цієї статті можуть бути покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. До спеціальних обов’язків, що покладаються на учасників ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, належать і виконання функцій постачальника універсальних послуг. На виконання зазначених вище спеціальних обов’язків, постановою КМУ від 05.06.2019 №483, затверджено «Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії». Дане Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків учасниками ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, що передбачають, зокрема, надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та здійснення надання універсальних послуг побутовим споживачам за цінами (тарифами), визначеними відповідними державними органами для таких споживачів, з метою забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози створення повноцінного ринку електричної енергії. Частиною 1 статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що універсальні послуги надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам. Згідно з пунктом 42 частини першої статті 1 Закону, малий непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. Слід зазначити, що у пункті 42 частини першої статті 1 Закону застосована прийменникова конструкція «до» з числівником, яка при позначенні крайньої кількісної межі чого-небудь рівнозначна похідному прийменнику «не більше ніж», або «до 50 кВт включно». Таким чином, до категорії малих непобутових споживачів належать також споживачі, з договірною потужністю, що дорівнює 50 кВт. Аналогічної позиція стосовно вказаного викладена і в роз’ясненнях на офіційному сайті НКРЕКП за посиланням https://www.nerc.gov.ua/?news=10922. В абз.4 ч.2 ст.63 Законом України «Про ринок електричної енергії» зазначено, що: «…У межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг. Побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах». Згідно Постанови НКРЕКП від 26.10.2018р. №1268 на ТОВ «ЖОЕК» було покладено функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території – адміністративній території Житомирської області. Питання формування ціни на універсальні послуги регулюється Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177, якою затверджено «Порядок формування ціни на універсальні послуги», відповідно до вимог якої ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» розраховуються ціни на універсальні послуги, з подальшим їх оприлюдненням на офіційному сайті. Керуючись п.34 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: «Товари – продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язанні з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів», та Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177, якою затверджено «Порядок формування ціни на універсальні послуги» (тариф універсальної послуги включає в себе послуги з розподілу та передачі електричної енергії). Замовником вирішено закупити Універсальну послугу як ТОВАР. Тому, враховуючи викладене, керуючись вимогами пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», що вказує на застосування переговорної процедури у разі відсутності конкуренції (в тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, в наслідок чого договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг може бути укладено лише з одним постачальником, через відсутність альтернативи, а також те, що ціна на електричну енергію ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія», як постачальника універсальної послуги є нижчою, у порівняні з цінами інших постачальників електричної енергії, тобто є економічно вигідною для Замовника і вказує на дотримання принципу «максимальної економії та ефективності» при закупівлі, надає Замовнику право застосувати переговорну процедуру. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно з ч 2 п.2 cтатті 40 Закону: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків: - відсутність конкуренції з технічних причин.  Відповідно до абз. 4 п.п.5 п.13 Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (надалі Постанова 1178). Замовник може здійснювати закупівлю без застосування відкритих торгів у разі коли відсутня конкуренція з технічних причин. На сьогоднішній день постачання електричної енергії регулюється Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14 березня 2018 р. №312 (з подальшими змінами та доповненнями). Для забезпечення потреб КЗ «Міські публічні бібліотеки» ЖМР в електричній енергії уповноваженою особою прийнято рішення провести закупівлю електричної енергії без застосування відкритих торгів відповідно до абз. 4 п.п.5 п.13 Постанови КМУ №1178: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків: - відсутність конкуренції з технічних причин.
3. Очікувана вартість закупівлі:  547 815,00 грн з ПДВ.
3.1. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення
Розрахунок вартості здійснено на підставі затверджених тарифів на електроенергію 
4. Контактні особи:
Фахівець з публічних закупівель – Ясинецька Тетяна Петрівна 380978122067
20.01.2023

Всі права захищено © ЦМБ ім. В. Земляка 2021р. Офіційний сайт