Права користувачів

 • Користувачами бібліотечних послуг бібліотеками комунального закладу «Централізована бібліотечна система » Житомирської  міської  ради є юридичні і фізичні особи. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової і національної принадлежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, а також підприємства і організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента, читальних залів, інтернет-центрів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.
 • Формами  бібліотечного обслуговування є : абонемент,  читальний  зал,а також обслуговування поза бібліотекою, додаткові платні послуги, які ввійшли в «Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованих на державній та комунальній власності» затверджений  Постановою  Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011 р.
 •  Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію,консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації про склад бібліотечного фонду, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь в масових заходах, що їх проводить бібліотека,та входити до читацьких рад. Якщо інформаційно-бібліграфічні послуги не пов’язані з професійною діяльністю користувача або носять систематичний характер, вони входять у перелік платних послуг.
 • Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5-ти документів (книг, періодичних видань, тощо) терміном до 30-ти діб. Термін користування документами підвищеного читацького попиту та періодикою становить 15 діб (кожна бібліотека самостійно визначає приналежність документів до цієї групи). Кількість документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Термін користування документами на прохання читача може бути продовжений .
 • Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, документи, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
 • Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися читальним залом.

Обов’язки користувачів

 • Для запису до бібліотеки користувачі пред'являють паспорт або документ, який його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати і дають відомості для заповнення читацького формуляра.
 • Читачі, дають згоду на використання своїх персональних даних, які зафіксовані в читацькому формулярі.
 • У разі зміни місця проживання, зазначеного у паспорті, користувач повинен  повідомити про це в бібліотеку у місячний термін.
 • Діти й підлітки до 16-ти років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їх батьки. Батьки особистим підписом підтверджують зобов'язання  виконувати правила бібліотеки.
 • Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в книгах дефекти  несе користувач.
 • За кожний одержаний документ користувач ( крім дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
 • Користувач , який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки повинен замінити його аналогічним чи документом , визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визначає комісія по роботі з книжковим фондом.
 • У разі втрати або ушкодження документу, одержаного через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним або внести грошове відшкодування вартості документа, визначене бібліотекою.
 • За втрату або псування документа з фонду неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки.
 • Користувач,який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідування її протягом 3-х місяців. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з  чинним законодавством України.
 • Особи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння  та неохайному вигляді не допускаються у бібліотеку. Палити у бібліотеці  заборонено.
 • Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів власності згідно із законодавством.

Бібліотеки зобов'язан

 • інформувати   користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека в т.ч. і платні;
 • включати персональні дані користувачів до бази персональних даних «Користувачі (бібліотеки) » згідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 • створювати умови для використання книжкового фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти потреби у створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами, створювати читацькі ради;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки.

Зараз на сайті

На сайті 66 гостей та користувачі відсутні